HELLENIC NEWS RADIO

Αρχική » ΑΡΧΙΚΗ » Η σύζυγος Στουρνάρα έχει τον τρόπο της (UPD)

Η σύζυγος Στουρνάρα έχει τον τρόπο της (UPD)


Η σύζυγος Στουρνάρα έχει τον τρόπο της (UPD)

Η σύζυγος Στουρνάρα έχει τον τρόπο της (UPD)

Είναι γυναίκα υπουργού αλλά προφανώς είναι και πολύ καλή στη δουλειά της γιατί ο σύζυγος που έχει βαλθεί να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο της σωτηρίας της χώρας είναι μεγάλος υπέρμαχος της διαφάνειας και άρα τα έργα με τον ΕΟΦ, και το Υπουργείο Παιδείας είναι αξιοκρατικά ανατεθειμένα.

Της Βασιλικής Σιούτη
Στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είχαμε τον πρωθυπουργικό αδερφό Αντρίκο, να κάνει τα αμφιλεγόμενης χρησιμότητας «πράσινα» συνέδρια και να χρηματοδοτείται από ΔΕΚΟ και δημόσιους οργανισμούς με πλήρη αδιαφάνεια. Στην κυβέρνηση Καραμανλή είχαμε (μεταξύ άλλων) τη σύζυγο Βουλγαράκη, Κατερίνα Πελέκη, που έκανε χρυσές δουλειές. Και στην κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας» έχουμε τη σύζυγο του υπουργού Οικονομικών, Γ. Σουρνάρα, κ. Σταυρούλα Νικολοπούλου της MIND WORK BUSINESS SOLUTIONS να διεκδικεί και να παίρνει δουλειές από το δημόσιο.
Όπως αυτή για την «εκστρατεία ενημέρωσης» του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) τμηματικής αξίας 76.011,66 ευρώ (συνολικό έργο αξίας 435.666 ευρώ – βλέπε το UPDATE παρακάτω) που ανατέθηκε σε δύο εταιρείες : στη δική της και στη V+O (του υιού Βαρβιτσιώτη που είναι συνέταιρος με πρώην στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά από την εποχή της Πολιτικής Άνοιξης). Για την κάθε μία εγκρίθηκε τον Μάιο το ποσό των 38.005,83 €.
Δεν εξετάζουμε το θέμα της νομιμότητας, θεωρούμε εκ των προτέρων ότι οι αναθέσεις είναι νόμιμες. Απλά θα αναρωτηθούμε -αφελώς- για άλλη μια φορά, κατά πόσο είναι και ηθικό: Την ώρα που ο Γ. Στουρνάρας μειώνει τα εισοδήματα εργαζομένων και συνταξιούχων σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλοί να δυσκολεύονται να επιβιώσουν, η σύζυγός του να εξασφαλίζει το «παντεσπάνι» τους μέσω του δημοσίου.
Δεν δε θα κρίνουμε ούτε το έργο, για το οποίο η σύζυγος Στουρνάρα πήρε τη δουλειά. Αν ήταν δηλαδή απαραίτητο ή απλώς ο ΕΟΦ πέταξε τα λεφτά του. Δε μπορούμε να μην παρατηρήσουμε όμως, ότι από τις δεκάδες εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά, επιλέχτηκαν δύο συγκεκριμένες : της συζύγου του υπουργού Οικονομικών και του αδελφού του υπουργού Ναυτιλίας (και υιού βαρόνου της Ν.Δ βεβαίως).
Το μόνο που εντυπωσιάζει είναι ότι σε μια τόσο σκληρή περίοδο, τουλάχιστον για τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας, δεν τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα. Τα ίδια και τα ίδια ξανά κι ας μας έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.

UPDATE – Είναι πολλά τα λεφτά

Η δημοσίευση του ρεπορτάζ για τις σχέσεις της συζύγου του υπουργού οικονομίας, Γιάννη Στουρνάρα, προκάλεσε αίσθηση και μεγάλο ενδιαφέρον από καλούς συναδέλφους που επίσης εξετάζουν το ζήτημα και από άλλες σκοπιές. Παλαιότερα είχαν δημοσιευτεί κάποιες υποθέσεις της κυρίας Νικολοπούλου σχετικά με ένα έργο του Υπουργείου Παιδείας που της ανατέθηκε αρχικά πριν εμφανιστεί κώλυμα εξαιτίας κάποιας καταδίκης.

Σήμερα δημοσιεύσαμε την απόφασης πληρωμής τμήματος του συμβουλευτικού έργου του ΕΟΦ αξίας περίπου € 76.000 και στόχος μας ήταν η συνέχιση του ρεπορτάζ για το ίδιο το έργο και τις εφαρμογές τους. Ωστόσο αφού το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο δημοσιεύουμε ακόμα και την απόφαση έγκρισης του έργου από το οποίο αποκαλύπτεται το πλήρες μέγεθος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφτηκε στις 13/09/2012 και δημοσιεύτηκε 4 ημέρες αργότερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το έργο «Εκστρατεία ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για την πρόληψη της πολυφαρμακίας» κοστίζει € 435.666 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο έγγραφο που δημοσιεύεται παρακάτω αναφέρεται ότι αυτή η κατατεθημένη προσφορά ήταν η συμφερότερη. Και σίγουρα θα ήταν.

ΑΔΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός, 29.05.2013
(ΕΟΦ) – Ν.Π.Δ.Δ.
Αριθ. Πρωτ. 42584
Διεύθυνση:Οικονομικού
Τμήμα:Προμηθειων ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός
Πληροφορίες: Χ.Α. Αϊβαλιώτου
Τηλέφωνο: 213 2040471
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης ποσού (76.011,66)€, για την πληρωμή τμήματος του
έργου εκστρατείας ενημέρωσης του Οργανισμού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)Του Ν.Δ. 496/74 “ Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.”
β)Του Ν. 1316/83 “ Ίδρυση , Οργάνωση και Λειτουργία του ΕΟΦ” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Του Ν. 2362/1995 “ Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις ” όπως ισχύει σήμερα.
δ) Του Π.Δ. 113/2010 Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α 194).
ε) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/ Α΄13-7-2010) “ Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “ Πρόγραμμα Διαύγεια ” και άλλες διατάξεις.
2. Την αριθ. 65260/13-09-2012 απόφαση Προέδρου του ΔΣ/ΕΟΦ, με την οποία
κατακυρώθηκε το έργο της Εκστρατείας Ενημέρωσης του ΕΟΦ για την πρόληψη της
πολυφαρμακίας, στην ένωση εταιρειών Mind Work Business Solutions Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες ΕΠΕ και ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (V+O AE)
3. Tη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Οργανισμού και της ένωσης εταιρειών Mind
Work Business Solutions Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ και ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (αρ. 39/2012)
4. Τις αριθμ. 92512/28.12.12, 253/03.01.2013 και 252/03.01.2013 (περί ανάκλησης και εκ
νέου έγκρισης δεσμεύσεων οικ. Έτους 2013, αντιστοίχως) αποφάσεις Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ
5. Την αρ. 74686/22.10.2012 απόφαση Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ περί συγκρότησης επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής του εν λόγω έργου
6. Tα αριθμ. ΤΠΥ-00361/23.05.2013 και ΤΠΥ-00360 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, της
εταιρείας Mind Work Business Solutions Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ, συνοδευόμενα από
το αρ. 42137/28.05.2013 πρακτικό παραλαβής του έργου,
7. Tα αριθμ. 369 και 370/23.05.2013 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, της εταιρείας ΒΙ ΕΝΤ Ο
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (V+O AE), συνοδευόμενα από το αρ. 42426/
27.05.2013 πρακτικό παραλαβής του έργου,
ΑΔΑ: ΒΕΧΒ469Η25-Ν5Ζ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.Εγκρίνουμε τη δαπάνη συνολικού ποσού (76.011,66) €, επί Ειδικού φορέα 0430 και ΚΑΕ
0439 (αρ.δεσμ. 3/2013), για την πληρωμή της προκαλούμενης δαπάνης τμήματος του έργου
εκστρατείας ενημέρωσης του Οργανισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω τιμολόγια, που θα
καταβληθεί στην ένωση εταιρειών Mind Work Business Solutions Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
ΕΠΕ (ΑΦΜ 998325386) και ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ
099758590). Η δαπάνη τμηματοποιείται ως κάτωθι:
· Mind Work Business Solutions Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ,
ποσό (38.005,83) €
· ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (V+O AE),
ποσό (38.005,83) €
2. Το Τμήμα Λογιστικών Διαδικασιών της Δ/νσης Οικονομικού όπως προβεί στην έκδοση του
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας σε βάρος
των καταθέσεων του ΕΟΦ στην Τράπεζα της Ελλάδος (λογ/σμός 26303/8) βάσει νομίμων
δικαιολογητικών και αντιγράφου της παρούσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση : Οικονομικού
1.Τμ. Προμηθειών (3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
2.Τμήμα Λογιστικών Διαδικασιών
ΑΔΑ: ΒΕΧΒ469Η25-Ν5Ζ

Βασιλική Σιούτη 9 Ιουλίου 2013 | © ThePressProject.gr – See more at: http://www.thepressproject.gr/article/45015/I-suzugos-Stournara-exei-ton-tropo-tis#sthash.DZMNOaLo.dpuf


Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: